Občan Volné pracovní místo - administrativní pracovník MěÚ Proseč

MĚSTO PROSEČ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK – PRACOVNICE

Městského úřadu Proseč, zařazený v platové třídě  9, s místem výkonu práce ve městě Proseč,pracovní poměr na dobu neurčitou

Datum sejmutí z úřední desky: 
13. 5. 2016

Občan Téma: Církevní žaloba podaná na město Proseč

Vyjádření města Proseč k žalobě vedené proti městu Proseč místní Římskokatolickou farností Proseč u Skutče

Vzhledem k dezinformacím, které mezi veřejností kolují ve věci podané žaloby místní Římskokatolickou farností Proseč u Skutče na město Proseč a aktuálnímu zájmu médií o tuto problematiku, jsme se rozhodli zveřejnit stanovisko města, plný text žaloby, stanovisko právního zástupce města JUDr. Františka Hanáka, právního zástupce státu JUDr. Hany Novotné a v rámci objektivity přikládáme ještě plné znění vyjádření Římskokatolické farnosti Proseč u Skutče. Vnímáme věc jako velmi nepříjemnou, záležitost nebyla vyvolána městem, přesto je město v této věci ochotné jednat o konkrétním návrhu dohody a spor ukončit.

Vložil/a Jan Macháček, 21. 3. 2016 Aktualizováno 28. 4. 2016

Občan Prosečský zpravodaj 4/2016

Nová ordinace praktického lékaře na náměstí * Nová zasedací místnost města * Výzva pro majitele pozemků * Finanční situace města Proseč v roce 2015 * Město Proseč řeší pokutu FÚ * Výběrové řízení na obsazení funkce administrativní pracovník - pracovnice MěÚ Proseč * Zhodnocení práce zastupitelstva a vední města Proseč za období leden 2015 až březen 2016 a přehled připravovaných projektů * Rybářský spolek Proseč *

Vložil/a Veronika Doležalová, 2. 5. 2016

Občan Jednání Zastupitelstva města 2/2016

Pozvánka v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Proseč Číslo 2 / 2016
které se koná v úterý dne 10. května 2016 od 17 hodin v zasedací místnosti (II. patro) Městského úřadu Proseč
Program veřejného zasedání:
1. Schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Účetní závěrka města za rok 2015
6. Závěrečný účet města za rok 2015
7. Rozpočtové změny 2016
8. Žádosti o příspěvky z rozpočtu města

Datum konání: 
10. 5. 2016
Číslo jednání: 
2/2016
Pozvánka na ZM: 

Občan Povedlo se, Pasecká kraslice je v knize rekordů!

Osadní výbor Paseky každoročně pořádá Pasecký ples, jehož příprava zabírá spoustu času. Protože byl pro letošní rok ples zrušen, přemýšleli jsme, jak volný čas využít. Blížící se Velikonoce, svátky jara, nás inspirovaly a tak jsme se rozhodli uplést z vrbového proutí malé velikonoční vajíčko. Z malého vajíčka bylo ale velké vajíčko a pak najednou nápad „Co se pokusit o rekord“. Kontaktovali jsme pelhřimovskou Agenturu Dobrý den, kde nám poskytli veškeré informace a podmínky, které je nutné splnit, abychom mohli o rekord bojovat. Protože byla zima mírná, vyrazili jsme 10. ledna na proutí. Bylo  ořezáno asi 60 vrb u pana Halamky v Proseči a pana Černého na Pasekách, za což velmi děkujeme. Když jsme měli proutky připravené, tak už nám zbývalo se „jen“ naučit plést. Proto jsme také na náš výtvor hrdé, přestože se tam chybičky určitě najdou.

Vložil/a Veronika Doležalová, 29. 3. 2016

Občan Prosečský zpravodaj 2 - 3/2016

Povedlo se, Pasecká kraslice je v knize rekordů! * Proseč má novou kronikářku * Pojmenování ulic pokračuje * Vyjádření města Proseč k žalobě vedené proti městu Proseč místní Římskokatolickou farností Proseč u Skutče * Církevní restituce a žaloba Římskokatolické farnosti Proseč * Merida Cyklo Maštale 2016 * Vítání občánků * Dýchánek se žraloky a kanibaly * Ohlédnutí za dýchánkem o islámu * Jak bylo na Planetě LEGO 2016

Vložil/a Veronika Doležalová, 23. 3. 2016

Občan Pokus o rekord "Pasecká kraslice"

Venku to sice ještě nevypadá, ale Velikonoce, svátky jara, jsou pomalu za dveřmi. A protože je symbolem Velikonoc vajíčko, naše partička nadšenců z Pasek na jednom také pracuje. Nebude to ale jen tak obyčejné vajíčko, bude tak velké, aby bylo zapsané do knihy rekordů! Přijďte se podívat v sobotu 19. 3. 2016 od 14 hodin na prosečské náměstí, kde naši „Paseckou kraslici“ dotvoříme a bude komisařem změřena. My ten rekord uděláme!!!

Vložil/a Veronika Doležalová, 14. 3. 2016

Občan Pozvánka na jednání zastupitelstva města č. 1 / 2016

Pozvánka v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění na

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Proseč číslo 1 / 2016

které se koná v pondělí dne 7. března 2016 od 17 hodin v zasedací místnosti (II. patro) Městského úřadu Proseč

Program veřejného zasedání:

Datum konání: 
7. 3. 2016
Číslo jednání: 
1/2016
Pozvánka na ZM: 
Usnesení: 
Zápis: 

Občan Výzva pro zájemce o změnu Územního plánu Proseč

Rada města Proseč vyhlašuje výzvu pro zájemce o změnu územního plánu a žádá je, aby své požadavky donesli v písemné podobě s přesným popisem včetně zákresu dotčené parcely na podatelnu městského úřadu nebo zaslali písemně na adresu Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč a to nejpozději do 31. března 2016. Požadavky budou vyhodnoceny a zastupitelstvo města následně rozhodne o pořízení změny územního plánu.

Vložil/a Veronika Doležalová, 12. 2. 2016

Občan Prosečský zpravodaj 1/2016

Městský úřad po mnoha letech v novém * Oprava Podmětské silnice * Proseč připravila a podala v lednu deset žádostí o dotace * Proseč připravuje žádost o dotaci na nové hasičské auto * Výzva pro zájemce o změnu Územního plánu Proseč * Od roku 2016 se zvyšuje poplatek za odpady * Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů * Výzva pro předkládání žádostí o příspěky z rozpočtu na rok 2016 * Ordinace praktického lékaře bude brzy v Proseči na náměstí *

Vložil/a Veronika Doležalová, 4. 2. 2016